Jak działa funkcja importu?

Opublikowany: 2015-07-31 14:29
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-31 14:29
ilość odwiedzin posta: 1356

Funkcja importu pozwala na wygenerowanie dużej liczby etykiet jednocześnie. W tym celu należy przygotować plik CSV z danymi adresowymi klientów, dla których chcemy przygotować przesyłki. Plik dla standardowej definicji Import powinien zawierać wiersze w następującej formie:

Shipment Reference Number;Nazwa firmy;Imię i nazwisko odbiorcy;Telefon odbiorcy;Adres email odbiorcy;Ulica + numer budynku;Nr packstation;Miasto;;Kod pocztowy;Kraj;;;;Waga

Import następuje po wskazaniu odpowiedniej ścieżki w zakładce Import/Export i kliknięciu Rozpocznij import. Po zaimportowaniu pliku, kolejne wiersze przetwarzane są na rekordy, które można obejrzeć i wysłać do druku z zakładki Zaimportowane dane. W tej zakładce można również znaleźć błędne rekordy (niepoprawne adresy, kody pocztowe, etc.), które powinny zostać wyróżnione.

Zaznaczenie checkboxu Automatyczna wysyłka w zakładce Import/Export spowoduje automatyczną generację etykiet zaimportowanych z poprawnych wpisów. 

Istotnym jest ustawienie maski plików na *.csv lub stworzenie osobnego folderu dla plików importu, gdyż przy podstawowej masce *.* program jest w stanie zaimportować wszystkie pliki pod w danym folderze, co skutkuje wprowadzeniem do systemu licznych, błędnych rekordów, które nie mogą zostać ostatecznie przetworzone na poprawne etykiety.Powrót

Dodaj komentarz